Postup pri kúpe nehnuteľnosti v Chorvátsku

Váš sen premeníme na realituIMG_8346

  • po nájdení vhodnej nehnuteľnosti, sa uzatvára predkupná zmluva (u notára alebo u právnika)
  • pred podpisom zmluvy sa skontrolujú všetky dokumenty k nehnuteľnosti
  • pri podpise tejto zmluvy sa skladá dohodnutá prvá splátka kúpnej ceny nehnuteľnosti - záloha.
  • ak od predkupnej zmluvy odstúpi kupujúci, záloha prepadá, ak odstúpi predávajúci, je povinný vrátiť kupujúcemu zálohu, ktorú kupujúci zložil
  • po dohodnutej dobe je podpísaná (opäť pred notárom alebo právnikom) kúpna zmluva a doplatí sa celá kúpna cena
  • je možné uzavrieť rovno kúpnu zmluvu a zaplatiť celú kúpnu cenu naraz.

 

Týmto okamihom prechádza vlastníctvo nehnuteľnosti na kupujúceho.


Realitná kancelária Vám zabezpečí podanie žiadosti na zápis nového vlastníka do katastra nehnuteľností. Samotný zápis do katastra väčšinou trvá niekoľko mesiacov.

Jednorazové prevodové poplatky spojené s kúpou nehnuteľnosti, ktoré hradí kupujúci:

  • Daň z prevodu nehnutelnosti – 5 % z kúpnej ceny nehnuteľnosti 
  • Notárske poplatky / poplatky notárovi, resp. právnikovi / 1 - 2 % 
  • Provízia RK 3%, min. 3000€


Do jedného mesiaca od kúpy nehnuteľnosti zaplatíte daň z prevodu nehnuteľnosti vo výške 5% z kúpnej ceny nehnuteľnosti. V ďalších rokoch sa daň z nehnuteľnosti neplatí!
Daň z príjmu pri predaji chorvátskej nehnuteľnosti, ktorý sa uskutočnil do 3 rokov od jej kúpy zaplatíte 35% rozdielu kúpnej a predajnej ceny. Pokiaľ nehnuteľnosť predáte po 3 rokoch od jej kúpy, potom daň z príjmu neplatíte.

Špecifiká pre Chorvátsko - reality a na čo si treba dať pozor:

Chorvátska vláda vydala prísny zákaz novej bytovej výstavby (vrátane víkendových stavieb) vo vzdialenosti 70 m od pobrežia na doteraz nezastavaných lokalitách, netýka sa to teda doteraz postavených nehnutelností. Toto rozhodnutie má okrem zastavenia živelnej výstavby zamedziť devastácii pobrežia.


Novinky o realitách e-mailom