Novinky a články - apartmány na predaj, dom pri mori, ostrov Vir

Nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v Chorvátsku

Postup nadobudnutia vlastníckeho práva na nehnuteľnosť zahraničnými právnickými alebo fyzickými osobami v Chorvátskej republike

Získanie nehnuteľnosti (občania Európskej únie) :

5. decembra 2008 bola prijatá novela zákona o vlastníctve a iných predmetných právach. Fyzické a právnické osoby z členských krajín EÚ sa zrovnoprávnili s chorvátskymi občanmi tým, že sa zo súčasného zákona odstránili špeciálne podmienky (reciprocita a súhlas Ministra spravodlivosti) na nadobudnutie vlastníckeho práva na nehnuteľnosť v Chorvátskej republike (článok 60/2 Zmluvyo stabilizácii a pridružení)

Preto od 1. februára 2009, kedy zákon vstúpil do platnosti, môžu občania EÚ nadobudnúť vlastnícke právo na nehnuteľnosť v Chorvátskej republike za rovnakých podmienok ako
domáci občania.

 

Novinky o realitách e-mailom